แบบฟอร์ม

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562

แบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ DOC. ได้ที่นี  

นำเสนอรัฐมนตรี 1-2-06-60

แบบสอบถามชุดที่ 3 (โครงการประเมินผล)

download แบบฟอร์มได้ที่นี่............

Syndicate content