เทศกาล/ประเพณี

 

ศิลปะ-วัตนธรรม-ประเพณี  จังหวัดขอนแก่น

 

การฟ้อนเตี้ย
         
เคยนิยมเล่นในช่วงตรุษสงกรานต์ ในหมู่คนอีสานโดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นได้สืบทอดกันมาหลายชั่วรุ่น ให้ความสนุกสนานครื้นเครง โดยหนุ่มสาวจะจับคู่กันฟ้อนเตี้ย มีหมอแคนเป็นผู้เป่าให้จังหวะ ท่าฟ้อนยิ่งแปลกมากเท่าใด ก็จะยิ่งเรียกความสนใจจากคนดูได้มากเท่านั้น ปัจจุบันนี้จะมีก็แต่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ฟ้อนเตี้ยได้


งานวันดอกคูนเสียงแคน
          จัดขึ้นในเดือนเมษายน บริเวณบึงแก่นนคร เพื่อเป็นการฟื้นฟูงานบุญสงกรานต์ของภาคอีสาน มีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้า สรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำดำหัว มีการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ขบวนเกวียนบุปผชาติ ประกวดอาหารอีสานแข่งเรือในบึงแก่นนคร ประกวดกลองยาว การแสดงบนเวที และออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง


เทศกาลไหว้พระธาตุขามแก่น
          เป็นงานเฉลิมฉลองพระธาตุขามแก่น และเพื่อให้ประชาชนได้สักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง จัดขึ้นเป็นประจำในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ณ วัดเจติยภูมิ มีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน และออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง


เทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด
          บริเวณศาลากลางจังหวัดเนื่องจากจังหวัดขอนแก่น มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อใช้ทอผ้าอย่างแพร่หลายเป็นอาชีพหนึ่งที่ทำรายได้ให้แก่ผู้คนในจังหวัด ทางราชการจึงให้การสนับสนุน จนจังหวัดขอนแก่นกลายเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีชื่อเสียงที่สุด อีกทั้งยังมีประเพณีผูกเสี่ยว ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของภาคอีสาน ที่มุ่งให้คนรุ่นเดียวกันรักใคร่เป็นพี่น้องช่วยเหลือกัน เรียกว่า "คู่เสี่ยว"  เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหม และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้ จึงได้จัดกิจกรรมทั้งสองขึ้นในคราวเดียวกัน และควบคู่กับงานกาชาด ในงานจะมีขบวนแห่คู่เสี่ยว และพานบายศรีของอำเภอต่างๆ มีพิธีผูกเสี่ยว การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประกวดผลิตภัณฑ์พื้นเมือง พาข้าวแลง และออกร้านจำหน่ายผ้าไหม ของที่ระลึกต่างๆ จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม