กิจกรรม TO BE NUMBER ONE

 

           
              วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น เฝ้ารับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานฯ งานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และผู้เข้าร่วมประกวด ในโอกาสนี้ได้ประทานรางวัลแก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และผู้ได้รับรางวัล TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปี 2560 ประกอบด้วย 1. รางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบรักษามาตรฐานระดับเพชรเพื่อก้าวสู่ระดับยอดเพชร ปีที่ 3 2. รางวัลที่ 3 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาดีเด่นระดับประเทศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 3. รางวัลบุคคล TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2560 จำนวน 3 รางวัล คือ 3.1 ผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น 3.2 นายแพทย์สาธารณสุข TO BE NUMBER ONE ดีเด่น และ 3.3 ผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน 4. รางวัลประเภทชุมชน TO BE NUMBER ONE รางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2 ได้แก่ ชุมชนบ้านดงกลาง ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน และ 5. เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประกวดประเภทนิทรรศการสังกัดกรมราชทัณฑ์ ได้รับรางวัลที่ 2 ซึ่งกิจกรรมเฉลิมฉลองครั้งนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุม Impact forum เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
        

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์แนบขนาด
7_3.jpg85.25 KB