จัดประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 01/2563

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 01/2563 จังหวัดขอนแก่น โดยนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น