ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 12/2562

วันที่ 25 กันยายน 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 12/2562 จังหวัดขอนแก่น โดยนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น