ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่นเดือน กรกฎาคม 2562

 

 วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 10/2562 จังหวัดขอนแก่น โดยนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น