สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย