สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น