การตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 3 (Monitoring Evalutation) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายธวัช เบญจาทิกุล) และคณะ