หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านแรงงานตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านแรงงานตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง ต.ภูผาม่าน    อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น