วันที่ 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นร่วมกับส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562