วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30น. ณ ซุ่มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สนามหญ้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมพิธีเปิดกรวย ณ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว