วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ 2562 สำนักงงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562