แบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ DOC. ได้ที่นี  

ไฟล์แนบขนาด
singthiisngmaadwy_2_aebbsamrwcch_aela_3_khuumuueaebbsamrwcch.docx203.26 KB