ติดต่อเรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า)  ชั้น 3   ต.ในเมือง  อ. เมือง  จ.ขอนแก่น   40000

มท. 40550    โทรศัพท์/โทรสาร  043-242806, 043-242661 

E-mail : khonkaen@mol.go.th ,khonkaen@mol.mail.go.th ,khonkaen.mol@gmail.com